Monitor Księgowego nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [43 / 61] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy wierzytelność wobec dłużnika, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, może być kosztem

PROBLEM Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych wierzytelność przysługującą wobec dłużnika, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej? RADA Nie, zawieszenie przez dłużnika wykonywania działalności gospodarczej nie jest okolicznością pozwalającą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość