Monitor Księgowego nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [47 / 65] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów podatkowych odpisu aktualizującego wartość zapasów

PROBLEM X spółka z o.o. wynajmuje oferowane do sprzedaży towary handlowe. Wynajmujący może nabyć wynajmowane towary według ceny określonej w umowie. Cena wykupu jest ustalana indywidualnie i jest niższa z każdym miesiącem trwania umowy najmu. Spółka nie zalicza przedmiotu najmu do swoich środków trwałych, ponieważ okres najmu