Monitor Księgowego nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [48 / 65] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy podatnik uprawniony do korzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie dwóch zezwoleń może prowadzić jedną ewidencję – interpretacja MF

Podatnicy korzystający ze zwolnień podatkowych wynikających z prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) mogą prowadzić jedną wspólną ewidencję dochodów niezależnie od liczby posiadanych zezwoleń. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.