Monitor Księgowego nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [39 / 61] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy wydatki na ubezpieczenie pracowników w podróży stanowią koszt podatkowy

PROBLEM Spółka akcyjna kupiła pracownikom wysłanym w podróż służbową polisy ubezpieczeniowe obejmujące koszty leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Czy wydatki na nabycie tych polis mogą być przez spółkę zaliczone do kosztów podatkowych? RADA Tak, wydatki na wskazane polisy spółka może zaliczyć do