Monitor Księgowego nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [59 / 61] >

Inne podatki i opłaty

Czy oddanie udziałów spółki kapitałowej w odpłatne użytkowanie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych

PROBLEM X sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) zamierza sprzedać udziały w innej spółce z o.o. (spółki Y) osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i niebędącej podatnikiem VAT (zamieszkałej w Polsce). Potencjalny nabywca nie jest powiązany z pozostałymi stronami transakcji. W dalszej kolejności osoba fizyczna