Monitor Księgowego nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [54 / 65] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Jak rozliczyć sprzedaż samochodu wykupionego prywatnie z leasingu, który nie będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej – interpretacja MF

Jeżeli samochód wykupiony przez przedsiębiorcę prywatnie z leasingu nie będzie przez niego wykorzystywany w działalności gospodarczej i nie zostanie zaliczony do środków trwałych, przychód uzyskany z jego sprzedaży nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej. Jeżeli sprzedaż takiego samochodu będzie miała miejsce przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił jego wykup, to powstanie przychód z odpłatnego zbycia rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d updof. Sprzedaż samochodu po tym czasie nie będzie w ogóle podlegała opodatkowaniu PIT. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.