Monitor Księgowego nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [46 / 65] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy usługi prawne podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów podatkowych – interpretacja MF

Usługi prawne nie stanowią usług niematerialnych, których ponoszenie bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych podlega ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.