Monitor Księgowego nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [56 / 65] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy członek rady nadzorczej osiąga przychód z tytułu otrzymywanego zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania na posiedzenia rady

PROBLEM W spółce z o.o. funkcjonuje rada nadzorcza. Członkowie rady nadzorczej pełnią swoje funkcje na podstawie powołania. W związku z pełnieniem swoich obowiązków członkowie rady nadzorczej biorą udział w posiedzeniach, które odbywają się poza ich miejscem zamieszkania. Spółka pokrywa koszty związane z podróżami oraz