Monitor Księgowego nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [51 / 65] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową a opodatkowanie środków z kapitału zapasowego - wyrok NSA

W przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w osobową opodatkowaniu podlegają środki przekazane na kapitał zapasowy także wtedy, gdy przekazanie to nastąpiło przed 2015 r. - wyrok NSA z 25 kwietnia 2018 r., sygn. akt II FSK 2578/17.