Monitor Księgowego nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [39 / 65] >

VAT

Wskazanie daty jest warunkiem przedłużenia terminu zwrotu VAT - wyrok NSA

Jeżeli w postanowieniu w sprawie przedłużenia terminu zwrotu VAT organ podatkowy nie wskazał dnia, do którego przedłuża ten termin, postanowienie to jest bezskuteczne, a więc podatnik powinien otrzymać zwrot w poprzednio ustalonym terminie - wyrok NSA z 24 kwietnia 2018 r. sygn. akt I FSK 1392/16.