Monitor Księgowego nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [65 / 65] >

Ordynacja podatkowa

Uchylenie decyzji wymiarowej a okres przedawnienia - uchwała NSA

Uchylenie decyzji wymiarowej oznacza, że bezskuteczne jest również przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego określonego w tej decyzji. Tak postanowił NSA w uchwale z 26 lutego 2018 r., sygn. akt I FPS 5/17 . Dzięki temu w sytuacji uchylenia decyzji wymiarowej okres przedawnienia zobowiązania podatkowego nie zostanie wydłużony. W przypadku skutecznego przerwania biegu przedawnienia termin przedawnienia liczy się bowiem na nowo.