Monitor Księgowego nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [45 / 65] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Kompensowanie straty poniesionej przez oddział zagraniczny - wyrok NSA

Polskiej spółce przysługuje uprawnienie do rozliczenia w Polsce straty wygenerowanej przez jej oddział zagraniczny - wyrok NSA z 4 kwietnia 2018 r., sygn. akt II FSK 768/16.