Monitor Księgowego nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [58 / 61] >

Kadry i płace

Jak należy wynagradzać pracownika za dyżur telefoniczny w domu i w zakładzie pracy

PROBLEM Część pracowników zatrudnionych w dziale obsługi klienta chcemy zobligować do pełnienia po godzinach pracy dyżurów „pod telefonem” w domu lub w siedzibie naszej firmy. Jak powinny być one rekompensowane? Czy odbieranie w trakcie omawianego dyżurowania połączeń od klientów należałoby zaliczyć do czasu pracy?