Monitor Księgowego nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [18 / 65] >

O tym musisz wiedzieć!

Pracodawca może monitorować teren zakładu pracy i pocztę elektroniczną pracowników

Pracodawca może wprowadzić nadzór zakładu pracy za pomocą kamer. Powinien poinformować o tym pracowników na 2 tygodnie przed uruchomieniem nadzoru. Pracodawca oznacza monitorowany teren i pomieszczenia za pomocą widocznych i czytelnych znaków lub ogłoszeń dźwiękowych. Nagrania obrazu może przechowywać przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.