Monitor Księgowego nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [24 / 65] >

O tym musisz wiedzieć!

Jakie problemy może powodować stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

Z początkiem lipca 2018 r. weszły w życie przepisy art. 108a-108d ustawy o VAT określające mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (dalej MPP) z pewnością - przynajmniej w początkowym okresie stosowania nowych przepisów - będzie stwarzać problemy. Niniejszy artykuł stanowi próbę wskazania tych problemów, jak również propozycję ich rozwiązania.