Monitor Księgowego nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [42 / 65] >

Rachunkowość

Jak ująć w księgach rachunkowych likwidację ulepszenia w obcym środku trwałym

PROBLEM Spółka w celu dostosowania najmowanego lokalu użytkowego do potrzeb prowadzonej przez nią działalności poniosła nakłady, które wprowadziła do ksiąg rachunkowych jako inwestycję w obcym środku trwałym. Obecnie następuje rozwiązanie umowy najmu lokalu. Co zrobić z niezamortyzowaną wartością ulepszenia? RADA