Monitor Księgowego nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [43 / 65] >

Rachunkowość

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych przekwalifikowanie inwestycji na środek trwały

PROBLEM Jak rozliczyć w księgach rachunkowych przekwalifikowanie inwestycji na  środek trwały? Według jakiej wartości wprowadzić go do ewidencji? RADA Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” przewiduje trzy warianty ustalania wartości początkowej środka trwałego powstałego z przekwalifikowania z