Monitor Księgowego nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [5 / 65] >

Aktualności

Hipoteka na nieruchomości – nowa forma zabezpieczenia akcyzowego

1 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone zmiany w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o podatku akcyzowym. Dostosowują one treść rozporządzeń do zmian w ustawie o podatku akcyzowym wprowadzających nową formę zabezpieczenia akcyzowego, jaką jest hipoteka na nieruchomości. Pozostałe zmiany wynikają z wprowadzenia opodatkowania