Monitor Księgowego nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [16 / 65] >

Aktualności

Rejestr beneficjentów rzeczywistych

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na spółki (jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z o.o. i akcyjne) obowiązek zgłaszania informacji o rzeczywistych beneficjentach transakcji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Jednocześnie ustawa zobowiązuje do nieodpłatnego