Monitor Księgowego nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [17 / 65] >

Aktualności

Wsparcie dla nowych inwestycji

30 czerwca 2018 r. weszła w życie nowa ustawa określająca zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji. U stawa przewiduje wsparcie nowych inwestycji w formie zwolnienia od podatku dochodowego. O wsparcie będą się mogli ubiegać przedsiębiorcy inwestujący w środki trwałe lub wartości niematerialne