Monitor Księgowego nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [41 / 61] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Kiedy podatnik nie musi kontynuować sporządzania dokumentacji podatkowej – interpretacja MF

Podatnik, który sporządzał dokumentację podatkową w 2016 r., choć nie był zobowiązany do jej sporządzania, nie musi kontynuować prowadzenia dokumentacji w 2017 r. Tym samym tacy podatnicy nie muszą obawiać się, że organy podatkowe zażądają od nich w przyszłości okazania tej dokumentacji. Do takich podatników nie ma zastosowania bowiem art. 9a ust. 1a updop. Przepis ten zobowiązuje podatników do sporządzenia dokumentacji cen transferowych również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych w poprzednim roku podatkowym przychodów lub poniesionych kosztów. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment