Monitor Księgowego nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [44 / 61] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy należy korygować koszty w przypadku przedwczesnego rozwiązania umowy leasingu operacyjnego

PROBLEM W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Y. sp. z o.o. wykorzystuje samochód osobowy użytkowany na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Umowa leasingu spełnia warunki określone w art. 17a pkt 1 updop. Umowa leasingu była zawarta na czas oznaczony stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji samochodów