Monitor Księgowego nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [45 / 61] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy przychody ze sprzedaży autorskich praw majątkowych stanowią przychody z zysków kapitałowych – interpretacja MF

Przychody uzyskiwane ze sprzedaży praw autorskich do tworzonych przez podatnika utworów, np. przychody ze sprzedaży tworzonych przez podatnika programów komputerowych, nie powinny być wykazywane jako przychody z zysków kapitałowych, tylko jako przychody z innych źródeł przychodów. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.