Monitor Księgowego nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [50 / 61] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy zwrot członkowi zarządu kosztów jazd lokalnych stanowi jego przychód

PROBLEM Zgodnie z postanowieniami umów o zarządzanie oraz o zasadach zwrotu kosztów związanych z zarządzaniem, Y Spółka Akcyjna zobowiązana jest do zwrotu członkowi zarządu Spółki (niebędącemu jej pracownikiem) kosztów używania do jazd lokalnych samochodu osobowego stanowiącego jego własność. Zwrot kosztów następuje w