Monitor Księgowego nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [25 / 61] >

VAT

Kiedy rozliczyć VAT z faktur korygujących na plus, gdy faktury pierwotne zostały wystawione szacunkowo

PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) świadczy usługi z obszaru technologii informatycznych (IT). W przypadku niektórych umów o świadczenie usług należne Spółce wynagrodzenie kalkulowane jest na podstawie poniesionych, rzeczywistych kosztów oraz ustalonego narzutu na koszty. W momencie wystawienia faktury za dany miesiąc Spółka