Monitor Księgowego nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [54 / 61] >

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Jak zaewidencjonować w pkpir wydatek na szkolenie, do którego otrzymano dofinansowanie

PROBLEM Prowadzę pkpir. Otrzymałem wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki wypłacił Bank Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie to polega na dofinansowaniu usługi szkoleniowej dla przedsiębiorcy i jego pracowników. Dofinansowanie usługi