Monitor Księgowego nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [49 / 61] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Rozliczanie kosztów według dat zakupów - wyrok NSA

Podatnik może - w oparciu o przyjętą politykę rachunkowości - ujmować w czasie koszty podatkowe według dat zakupów składników rzeczowych - wyrok NSA z 21 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 715/16. Stan faktyczny Podatnik prowadzi jednoosobową firmę usługowo-remontową, zajmującą się rozbiórką i burzeniem