Monitor Księgowego nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [60 / 61] >

Inne podatki i opłaty

Turnusy rehabilitacyjne, a stawka podatku od nieruchomości - wyrok NSA

Organizacja turnusów rehabilitacyjnych nie uprawnia do stosowania stawki podatku od nieruchomości związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - wyrok NSA z 5 czerwca 2018 r., sygn.akt II FSK 1219/16.