Monitor Księgowego nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [57 / 61] >

Kadry i płace

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop, jeżeli premia kwartalna była ustalana od wynagrodzenia za pracę w różnych wymiarach etatu

PROBLEM Na początku sierpnia 2018 r. za porozumieniem stron zostanie rozwiązana umowa o pracę z jednym z naszych wieloletnich pracowników. Osoba ta była zatrudniana w różnych wymiarach czasu pracy. Zdarzało się, że zmiana etatu następowała w trakcie miesiąca. W jakiej wysokości regulaminowe premie kwartalne powinniśmy