Monitor Księgowego nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [9 / 61] >

O tym musisz wiedzieć!

Ochrona danych osobowych – kary i sankcje

25 maja 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych (dalej: uodo), która ma na celu uregulowanie kwestii związanych ze stosowaniem w Polsce unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO). W artykule zwracamy uwagę przedsiębiorców na kary administracyjne wprowadzone uodo za naruszenie przepisów tych ustaw.