Monitor Księgowego nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [29 / 61] >

VAT

Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT musi być doręczone przed upływem poprzedniego terminu - wyrok NSA

NSA uznał, że postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT jest skuteczne, tylko wtedy gdy zostanie doręczone podatnikowi przed upływem poprzedniego terminu (wyrok NSA z 23 kwietnia 2018 r., sygn. akt I FSK 255/17). Oznacza to, że postanowienie to nie będzie skuteczne, gdy doręczenie postanowienia nastąpi z opóźnieniem. To z kolei otwiera podatnikom drogę do domagania się zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie pierwotnym.