Monitor Księgowego nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [61 / 62] >

Ordynacja podatkowa

Do podpisania deklaracji wymagane jest szczególne pełnomocnictwo – wyrok NSA

Pełnomocnictwo ogólne do prowadzenia wszystkich spraw podatkowych nie upoważnia do podpisywania deklaracji podatkowych. Deklaracja podpisana przez pełnomocnika ogólnego, który nie został upoważniony do podpisywania deklaracji, nie istnieje i nie może być podstawą egzekucji. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 czerwca 2018 r., sygn. akt II FSK 1723/16.