Monitor Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [64 / 67] >

Inne podatki i opłaty

Czy nabycie wierzytelności opodatkowane jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych

PROBLEM X Sp. z o.o. podatnik VAT czynny (zbywca) ma uprawnienia z tytułu wierzytelności i planuje zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na rzecz Y. Sp. z o.o. - podatnik VAT czynny (nabywca). Zgodnie z postanowieniami umowy w ramach planowanej transakcji dojdzie do