Monitor Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [39 / 67] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jak podatkowo kwalifikować otrzymane dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego do przychodów z działalności rolniczej – interpretacja MF

Przychody z dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego należy traktować jako przychody z działalności rolniczej. Tym samym stanowią one dla osoby prawnej przychody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.