Monitor Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [40 / 67] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy od wynagrodzeń za wynajem kontenerów budowlanych należy potrącać podatek u źródła

PROBLEM Spółka w związku z realizacją budowy wynajęła kontenery od niemieckiej firmy. Czy od wynagrodzenia płaconego z tego tytułu Spółka powinna potrącać podatek u źródła? Czy ma znaczenie uzyskanie certyfikatu rezydencji niemieckiej firmy? RADA Zgodnie ze stanowiskiem reprezentowanym przez sądy administracyjne Spółka nie