Monitor Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [41 / 67] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy wynagrodzenie małżonki wspólnika spółki komandytowej stanowi koszt w spółce z o.o. będącej wspólnikiem tej samej spółki

PROBLEM Spółka z o.o. jest komplementariuszem w spółce komandytowej, w której zatrudniona jest żona jednego z komandytariuszy tej spółki. Czy koszty wynagrodzenia tej osoby mogą być w spółce z o.o. zaliczane do kosztów uzyskania przychodów? RADA Nie, wynagrodzenie żony jednego z komandytariuszy nie może być (w części