Monitor Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [45 / 67] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy zaliczki są wliczane do przychodów na potrzeby ustalenia statusu małego podatnika – interpretacja MF

Przy ustalaniu limitu przychodów ze sprzedaży uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika nie wlicza się otrzymanych w poprzednim roku zaliczek na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.