Monitor Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [46 / 67] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy odsetki od obligacji stanowią przychody z zysków kapitałowych

PROBLEM Spółka z o.o. kupiła komercyjne obligacje na okaziciela. Wykup obligacji nastąpi za 24 miesiące, co 6 miesięcy biuro maklerskie wypłaca zaś spółce odsetki (bez potrącania podatku). Czy w dacie wpływu odsetek na rachunek bankowy Spółka powinna rozpoznawać przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy jest