Monitor Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [42 / 67] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy niezamortyzowana wartość rozbieranych budynków może zostać zaliczona jednorazowo do kosztów podatkowych w dacie zakończenia likwidacji

PROBLEM Y sp. z o.o. prowadzi działalność deweloperską oraz w zakresie wynajmu nieruchomości stanowiących jej majątek trwały. Spółka jest właścicielem m.in. zespołu budynków (wybudowanych w latach 70. XX w.), które znajdują się w ewidencji środków trwałych i podlegają amortyzacji. Większość z tych budynków wymaga