Monitor Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [30 / 67] >

VAT

Czy przedsiębiorca może odliczyć VAT od wydatku na robot kuchenny wykorzystywany na budowie – wyrok NSA

Przedsiębiorstwo budowlane ma prawo odliczyć VAT od zakupu robota kuchennego, który jest wykorzystywany na budowie przez pracowników w celu przyrządzania posiłków. Organ podatkowy nie może przyjąć z góry i bez przeprowadzenia stosownego postępowania dowodowego, że zakup taki nie jest związany z działalnością opodatkowaną podatnika i na tej podstawie odmówić podatnikowi prawa do odliczenia VAT. Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 26 czerwca 2018 r., sygn. akt I FSK 616/18.