Monitor Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [33 / 67] >

VAT

Czy należy wystawić korektę faktury na żądanie nabywcy, jeżeli upłynął termin przedawnienia

PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu częściami samochodowymi. Mój kontrahent zwrócił się o dokonanie korekty faktury, którą wystawiliśmy w 2008 r. Chodziło o błąd w cenie. Czy jestem zobowiązany do wystawienia tej korekty? RADA Nie, z uwagi na upływ terminu przedawnienia nie powinien Pan