Monitor Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [55 / 67] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przychód z tytułu nieodpłatnego uzyskania akcji pracowniczych – wyrok NSA

Pracownik zapłaci podatek od akcji pracowniczych nabytych w programie motywacyjnym dopiero w momencie ich zbycia. Nie ma znaczenia, czy akcje te są akcjami własnymi pracodawcy, czy też zostały przez niego nabyte. Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 11 maja 2018 r., sygn. akt II FSK 1301/16. W 2018 r. sytuacja ta może się zmienić diametralnie, ponieważ przepisy, na które powołują się sądy w swojej argumentacji, zostały w tym roku zmienione na korzyść fiskusa.