Monitor Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [31 / 67] >

VAT

Czy obciążenie kosztami ubezpieczenia budowy podlega opodatkowaniu VAT

PROBLEM W ramach prowadzonej działalności zajmuję się wykonywaniem usług budowlanych. Przy wykonywaniu tych usług występuję w charakterze generalnego wykonawcy. Zawarte z podwykonawcami umowy na roboty budowlane zawierają m.in. regulacje w zakresie partycypacji przez tychże podwykonawców w kosztach ubezpieczenia budowy jako