Monitor Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [26 / 67] >

VAT

Czy można zastosować 0% stawkę VAT do WDT na rzecz kontrahenta, który został zarejestrowany po dokonaniu dostawy

PROBLEM Spółka (zarejestrowany podatnik VAT czynny i zarejestrowany podatnik VAT UE) dokonała 6 sierpnia 2018 r. dostawy towarów na rzecz kontrahenta holenderskiego. Transakcja została udokumentowana fakturą z 8 sierpnia 2018 r. Z posiadanych przez Spółkę informacji wynika, iż na dzień 8 sierpnia 2018 r. holenderski kontrahent nie