Monitor Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [27 / 67] >

VAT

Czy zaokrąglanie kwot podatku na fakturach VAT jest prawidłowe

PROBLEM Za świadczone usługi Spółka (podatnik VAT czynny) wystawia faktury złożone z wielu pozycji. Na potrzeby kalkulowania i wykazywania odpowiednich kwot na fakturze Spółka postępuje zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o VAT, tj. kwoty wykazane na fakturze zaokrągla do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza