Monitor Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [54 / 67] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy zadośćuczynienie wypłacone z tytułu mobbingu jest przychodem ze stosunku pracy

PROBLEM Spółka na podstawie wyroku sądowego wypłaciła byłemu pracownikowi zadośćuczynienie z tytułu mobbingu. Czy zadośćuczynienie to stanowi przychód ze stosunku pracy? RADA Zadośćuczynienie z tytułu mobbingu stanowi przychód ze stosunku pracy. Spółka nie powinna pobierać zaliczki od tego zadośćuczynienia,