Monitor Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [15 / 67] >

O tym musisz wiedzieć!

Infrastruktura przesyłowa – zmiany w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniają się zasady opodatkowania nieruchomości, na których posadowiono infrastrukturę służącą do przesyłania albo dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastrukturę telekomunikacyjną. Dotyczy to przypadków umieszczenia takiej infrastruktury na gruntach, które nie należą do przedsiębiorstw dysponujących tą infrastrukturą. Nowelizacja wprowadza zasadę, że takie grunty nie będą opodatkowane podatkiem od nieruchomości lub podatkiem rolnym lub podatkiem leśnym jak nieruchomości związane z działalnością gospodarczą. Dla podatników oznacza to, że stawki podatku od takich gruntów będą niższe.