Monitor Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [17 / 67] >

O tym musisz wiedzieć!

Zwrot VAT zapłaconego w innym państwie UE tylko do 30 września

Do 30 września 2018 r. należy złożyć wniosek o zwrot VAT zapłaconego w innym kraju UE za 2017 r. Termin ten jest nieprzekraczalny. Wniosek w tej sprawie musi bowiem zostać złożony nie później niż do 30 września roku następującego po roku po­datkowym, którego wniosek dotyczy.