Monitor Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [23 / 67] >

Raport Monitora Księgowego

Ulga badawczo-rozwojowa - podatkowa zachęta do prowadzenia działalności innowacyjnej

Przepisy prawa podatkowego określają wiele zachęt dla podatników prowadzących działalność innowacyjną. Przede wszystkim podatnicy tacy mogą korzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, a podatnicy o statusie centrum badawczo-rozwojowego - również ze zwolnień od podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. W publikacji przedstawiamy, kto ma prawo do wymienionych ulg i na czym one polegają.