Monitor Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [8 / 67] >

Aktualności

Płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie – bez norm ubytków

Ustawą z 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 137) rozszerzono katalog wyrobów akcyzowych o płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie. Wyroby te zostały wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym i od dnia 1 stycznia 2019 r. będą opodatkowane